Uppdaterad: 2015-10-27

ALLMÄNNA VILLKOR

Välkommen till FitnessCollection, ett holistiskt träningsalternativt där du med endast ett medlemskap kan få tillgång ett nätverk av flera gym och klasser i Stockholm, direkt via din mobiltelefon. FitnessCollection AB, organisationsnummer 559026-0039 driverwww.fitnesscollection.se (Hemsidan) samt tillhörande appar för mobiltelefon (Appen).

Med Medlem avses betalande användare av Appen. Med Användare avses Medlemmar samt användare av Hemsida och Appen som ännu inte betalat för medlemskap.

Genom att registrera dig som användare på Hemsidan eller Appen samtycker du till dessa allmänna villkor (Villkor). Läs igenom Villkoren noga då de reglerar förhållandet mellan dig som användare och oss FitnessCollection.

OM FITNESSCOLLECTIONS TJÄNST

FitnessCollection erbjuder ett tjänst där Medlemmar genom Appen kan boka in sig på gruppträningsklass och gymtid hos gym och träningsanläggningar som FitnessCollection samarbetar med (FitnessCollections samarbetspartners). Vid ankomst hos FitnessCollections samarbetspartners ska Medlemmen visa upp en unik kod tillsammans med ID-kort för att få tillträde till klassen. Medlemskapet hos FitnessCollection är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan.

MAX 3 GÅNGER PER ANLÄGGNING PER MÅNAD

Medlemmen får i Appen boka obegränsat med gruppträningsklasser, dock kan inte Medlemmen besöka ett och samma gym/träningsanläggning mer än 3 gånger per månad (30 dagar).

MEDLEMSKAPSAVGIFT OCH DEBITERING

Att ladda ner Appen är kostnadsfritt. För att kunna boka gymtid och gruppträningspass hos FitnessCollections samarbetspartners måste medlemskap ingås vilket kostar 790 SEK per månad. Betalning sker med Visa eller Mastercard och betalningen förmedlas av Stripe (www.stripe.com) med säker kryptering. Vi debiterar medlemsavgiften när Medlemmen godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på förvalt betalkort.

Ditt medlemskap hos FitnessCollection kommer att fortsätta löpande tills det att medlemskapet avslutar. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap senast 5 dagar före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemsavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort.

GRATIS PROVPERIODER

Ditt FitnessCollection medlemskap kan börja med en gratis provperiod. Om du registrerat dig för tjänsten med en gratis provperiod kommer den månatliga medlemskapsavgiften debiteras från ditt angivna kort i slutet av den perioden, så vida du inte avslutar ditt medlemskap innan den kostnadsfria provperioden har löpt ut. Du kan avsluta ditt medlemskap i Appen genom att trycka på Inställningar.

DRIFT OCH REKLAMATION

FitnessCollections tjänst tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. FitnessCollection garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Vid fel i tjänsten ska FitnessCollection alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten. FitnessCollection har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider samt i rimlig omfattning rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

En Medlem som vill åberopa fel i FitnessCollections tänster skall underrätta FitnessCollection inom skälig tid efter det att hen märkt felet genom att e-posta:info@fitnessCollection.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FitnessCollection behandlar Medlemmens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Medlemmen samtycker till att FitnessCollection eller FitnessCollections samarbetspartner behandlar Medlemmens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av FitnessCollections tjänst. Vidare samtycker Medlemmen att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, t ex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som erbjuds av FitnessCollection eller någon av FitnessCollections samarbetspartners. Samtycket omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.

AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH UPPSÄGNINGSTID

Med FitnesCollection finns ingen uppsägningstid, du kan avsluta ditt medlemskap när som helst. Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in på Appen och följa instruktionerna under inställningar. Där kan du även se när ditt medlemskap avslutas. Vi ger inga återbetalningar för påbörjad 1-månadsperiod, däremot kan du träna och nyttja medlemskapet under tiden fram till det att det sista datumet paserat.

KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta FitnessCollections kundtjänst på info@fitnessCollection.se. FitnessCollections besöksadress är Epicenter, malmskillnadsgatan 32, 11151 Stockholm.

ALLMÄNNA VILLKOR

Välkommen till FitnessCollection, ett holistiskt träningsalternativt där du med endast ett medlemskap kan få tillgång ett nätverk av flera gym och klasser i Stockholm, direkt via din mobiltelefon. FitnessCollection AB, organisationsnummer 559026-0039 driverwww.fitnesscollection.se (Hemsidan) samt tillhörande appar för mobiltelefon (Appen).

Med Medlem avses betalande användare av Appen. Med Användare avses Medlemmar samt användare av Hemsida och Appen som ännu inte betalat för medlemskap.

Genom att registrera dig som användare på Hemsidan eller Appen samtycker du till dessa allmänna villkor (Villkor). Läs igenom Villkoren noga då de reglerar förhållandet mellan dig som användare och oss FitnessCollection.

OM FITNESSCOLLECTIONS TJÄNST

FitnessCollection erbjuder ett tjänst där Medlemmar genom Appen kan boka in sig på gruppträningsklass och gymtid hos gym och träningsanläggningar som FitnessCollection samarbetar med (FitnessCollections samarbetspartners). Vid ankomst hos FitnessCollections samarbetspartners ska Medlemmen visa upp en unik kod tillsammans med ID-kort för att få tillträde till klassen. Medlemskapet hos FitnessCollection är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan.

MAX 3 GÅNGER PER ANLÄGGNING PER MÅNAD

Medlemmen får i Appen boka obegränsat med gruppträningsklasser, dock kan inte Medlemmen besöka ett och samma gym/träningsanläggning mer än 3 gånger per månad (30 dagar).

MEDLEMSKAPSAVGIFT OCH DEBITERING

Att ladda ner Appen är kostnadsfritt. För att kunna boka gymtid och gruppträningspass hos FitnessCollections samarbetspartners måste medlemskap ingås vilket kostar 790 SEK per månad. Betalning sker med Visa eller Mastercard och betalningen förmedlas av Stripe (www.stripe.com) med säker kryptering. Vi debiterar medlemsavgiften när Medlemmen godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på förvalt betalkort.

Ditt medlemskap hos FitnessCollection kommer att fortsätta löpande tills det att medlemskapet avslutar. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap senast 5 dagar före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemsavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort.

GRATIS PROVPERIODER

Ditt FitnessCollection medlemskap kan börja med en gratis provperiod. Om du registrerat dig för tjänsten med en gratis provperiod kommer den månatliga medlemskapsavgiften debiteras från ditt angivna kort i slutet av den perioden, så vida du inte avslutar ditt medlemskap innan den kostnadsfria provperioden har löpt ut. Du kan avsluta ditt medlemskap i Appen genom att trycka på Inställningar.

DRIFT OCH REKLAMATION

FitnessCollections tjänst tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. FitnessCollection garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Vid fel i tjänsten ska FitnessCollection alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten. FitnessCollection har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider samt i rimlig omfattning rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

En Medlem som vill åberopa fel i FitnessCollections tänster skall underrätta FitnessCollection inom skälig tid efter det att hen märkt felet genom att e-posta:info@fitnessCollection.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FitnessCollection behandlar Medlemmens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL). Medlemmen samtycker till att FitnessCollection eller FitnessCollections samarbetspartner behandlar Medlemmens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av FitnessCollections tjänst. Vidare samtycker Medlemmen att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte, t ex i syfte att kunna lämna information om vilka tjänster som erbjuds av FitnessCollection eller någon av FitnessCollections samarbetspartners. Samtycket omfattar överföring av personuppgifter till tredje land.

AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH UPPSÄGNINGSTID

Med FitnesCollection finns ingen uppsägningstid, du kan avsluta ditt medlemskap när som helst. Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in på Appen och följa instruktionerna under inställningar. Där kan du även se när ditt medlemskap avslutas. Vi ger inga återbetalningar för påbörjad 1-månadsperiod, däremot kan du träna och nyttja medlemskapet under tiden fram till det att det sista datumet paserat.

KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta FitnessCollections kundtjänst på info@fitnessCollection.se. FitnessCollections besöksadress är Epicenter, malmskillnadsgatan 32, 11151 Stockholm.