FitnessCollection blir den 22 oktober en del av ClassPass. Tyvärr kan du därför inte längre köpa ett nytt medlemskap hos oss.Välkommen att signa upp dig på en kostnadsfri provträning hos ClassPass.För mer information klicka här.

Medlemsavtal

Allmänna Villkor

Välkommen till FitnessCollection, ett holistisk träningsalternativ där du med endast ett medlemskap kan få tillgång ett nätverk av flera gym och klasser i Stockholm, direkt via din mobiltelefon. FitnessCollection AB, organisationsnummer 559026-0039 driver www.fitnesscollection.se (Hemsidan) samt tillhörande appar för mobiltelefon (Appen).

Med Medlem avses betalande användare av Appen. Med Användare avses Medlemmar samt användare av Hemsida och Appen som ännu inte betalat för medlemskap.

Genom att registrera dig som användare på Hemsidan eller Appen samtycker du till dessa allmänna villkor (Villkor). Läs igenom Villkoren noga då de reglerar förhållandet mellan dig som användare och FitnessCollection.

OM FITNESSCOLLECTIONS TJÄNST

FitnessCollection erbjuder ett tjänst där Medlemmar genom Appen kan boka in sig på gruppträningsklasser och egen träning träningsanläggningar som FitnessCollection samarbetar med (FitnessCollections samarbetspartners). För att få tillgång till träningen måste Medlemmen i förväg boka in sig via Appen och vid ankomst till träningsanläggningen måste Medlemmen kunna uppvisa ID-kort samt checka in hos FitnessCollections samarbetspartner via Appens bluetooth-incheckning alternativt genom att be personalen på träningsanläggningen att knappa in sig unika anläggningskod för att räknas som närvarande och få delta på träningen. Medlemskapet hos FitnessCollection är personligt och Medlemmen äger inte rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till annan.

MEDLEMSKAPSAVGIFT OCH DEBITERING

Att ladda ner Appen är kostnadsfritt. För att kunna boka gymtid och gruppträningspass hos FitnessCollections samarbetspartners måste Användaren bli betalande Medlem genom att ingå medlemskap som debiteras månadsvis i förskott. Betalning sker med Visa, Mastercard eller AMEX och betalningen förmedlas av Stripe (www.stripe.com) med säker kryptering. Vi debiterar medlemsavgiften när Medlemmen godkänt debiteringen och ett tillräckligt belopp finns tillgängligt på förvalt betalkort.

Ditt medlemskap hos FitnessCollection kommer att fortsätta löpande tills det att medlemskapet avslutas. Medlemskapet måste avslutas 3 bankdagar före starten av nästa betalningsperiod för att undvika att autoförnyelse sker för kommande månad. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemskapsavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort. I detta fall har FitnessCollection rätt att neka återbetalning.

REGISTRERING

Innan Användaren har startat ett medlemskap hos FitnessCollection krävs en registrering. Efter den 25 maj 2018 förstärks regler för dataskydd genom dataskyddsförordningen GDP därmed kräver FitnessCollection vid registreringen att Användaren godkänner hur FitnessCollection hanterar insamlad data och personuppgifter, allt enligt direktiv i GDPR. För mer information se nedan samt GDPR.

Vid registrering krävs även godkännande att Medlemmen är över 18 år. Flera träningsanläggningar kräver 18-årsgräns för att medverka i träningsverksamheten.

KOSTNADSFRI PROVTRÄNING

Ditt FitnessCollection medlemskap kan börja med en kostnadsfri provperiod, vilket om så är fallet står tydligt vid ingående av medlemskap i Appen eller Hemsidan. Den kostnadsfria provträningen gäller endast för dig som aldrig har registrerat ditt betalkort tidigare eller bokat ett pass med FitnessCollection. Om du registrerat dig för tjänsten med en kostnadsfri provperiod kommer den månatliga medlemskapsavgiften debiteras från ditt angivna kort i slutet av den perioden eller när antalet provträningstillfällen har utnyttjats. Såvida du inte avslutar ditt medlemskap före utsatt förnyelsedatum godkänner du att medlemskapsavgiften för nästa månad debiteras på ditt kort. I detta fall har FitnessCollection rätt att neka återbetalning. All information om provträningen finner du i registreringen. Du kan avsluta ditt medlemskap i Appen genom att trycka på Inställningar.

MEDLEMSKAP

FitnessCollection erbjuder två olika alternativ av medlemskap. Core-medlemskap och Flex-medlemskap. Core-medlemskap ger Medlemmen tillgång till att träna ett obegränsat antal tillfällen per månad. Flex-medlemskapet ger Medlemmen tillgång till att träna totalt 5 gånger per månad. Medlemmen får i Appen boka obegränsat med träningstillfällen såvida det inte finns en eventuell begränsning i valet av medlemskap samt om träningsanläggningen eventuellt önskar en begränsning i antal bokningar. Om denna begränsning föreligger finns detta informerat under anläggningsinformationen. För mer information om aktuella priser, vänligen besök Hemsidan.

Medlemmen ansvarar själv för att bli markerad som incheckad vid varje träningstillfälle. Misslyckad incheckning ger status frånvarande. Vid två frånvarotillfällen inom en period av 30 dagar har FitnessCollection rätt att suspendera Medlemmen från att boka pass under en period av 7 dagar. FitnessCollection har ingen skyldighet att ekonomiskt kompensera Medlemmen under denna period för outnyttjade träningstillfällen.

Vid annan missbrukning av tjänsten har FitnessCollection rätt att ta till följder gentemot Medlemmen.

UTBUD

FitnessCollection reserverar sig för att eventuella förändringar i utbudet av träningsanläggningar samt deras utbud.

EVENTUELLA BEGRÄNSNINGAR

Medlemmen får i Appen boka obegränsat med träningstillfällen såvida det inte finns en eventuell begränsning i valet av medlemskap samt om träningsanläggningen eventuellt önskar en begränsning i antal bokningar. Om denna begränsning föreligger finns detta informerat under anläggningsinformationen.

DRIFT OCH REKLAMATION

FitnessCollections tjänst tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. FitnessCollection garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Vid fel i tjänsten ska FitnessCollection alltid ges möjlighet att rätta brist i tjänsten. FitnessCollection har rätt att vidta ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider samt i rimlig omfattning rätt att stänga Tjänsten för exempelvis service och uppgraderingar.

En Medlem som vill åberopa fel i FitnessCollections tjänster skall underrätta FitnessCollection inom skälig tid efter det att hen märkt felet genom att e-posta: support@fitnesscollection.se.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FitnessCollection behandlar Medlemmens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) och GDPR. Medlemmen samtycker till att FitnessCollection eller FitnessCollections samarbetspartner behandlar Medlemmens personuppgifter i den mån det är nödvändigt för administrationen och fullgörandet av FitnessCollections tjänst. Vidare samtycker Medlemmen att personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte genom pushnotiser och nyhetsbrev till Medlemmen. För mer information se Privacy Policy.

GDPR

Den 25 maj 2018 förstärks regler för dataskydd genom dataskyddsförordningen GDPR. Du har med andra ord rätt att få information om hur och varför FitnessCollection äger viss personlig information om dig. När du använder FitnessCollection app är FitnessCollection den som kontrollerar den personliga information du tillhandahåller samt den aktivitetsdata som samlas in. Detta innebär att FitnessCollection har ansvar för att hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. FitnessCollection har enligt riktlinjer av GDPR upprättade avtal med tredje part rörande insamlade personuppgifter samt data.

FitnessCollection kommer från och med den 25 maj 2018 erbjuda dataportabilitet. Det innebär att du har rätt att få tillgång till sparade personuppgifter samt den personliga data som vi har samlat när du har använt FitnessCollection app. Detta i form av avbokningar och bokningar i appen.

För registreringar av medlemskap efter 25 maj 2018 har godkände getts vid registrering. För registreringar innan 25 maj 2018 har samtycke meddelats Medlemmen.

I enlighet med GDPR har du möjlighet att vid eget val av tidpunkt radera informationen och datan om dig som finns hos FitnessCollection. För mer information om GDPR.

För att radera ditt konto ber vi dig att kontakta gdpr@fitnesscollection.se.

AVSLUTA MEDLEMSKAP OCH UPPSÄGNINGSTID

FitnessCollection erbjuder både medlemskap utan bindningstid och medlemskap med bindningstid för att ge Medlemmen bästa möjliga valfrihet. Du avslutar ditt medlemskap genom att logga in i Appen och följa instruktionerna under inställningar. Där kan du även se nästa betalningsperiod och även när medlemskapet löpet ut.  För medlemskap med uppsägningstid fortsätter FitnessCollection att debitera månadsavgiften månadsvis i förskott varje månad fram tills medlemskapet avslutas. För medlemskap utan bindningstid gör vi inga återbetalningar för påbörjad betalningsperiod. Medlemskapet måste avslutas ca 3 bankdagar innan starten av nästa faktureringsperiod för att undvika att autoförnyelse för nästa månad sker. Du kan alltid fortsätta träna och nyttja medlemskapet under tiden fram tills datumet och tiden då ditt medlemskap avslutas. Det är Medlemmens ansvar enligt avtal att avsluta sitt medlemskap i appen. I annat fall har FitnessCollection rätt att neka återbetalning.

KONTAKTUPPGIFTER

Du kan kontakta FitnessCollection på support@fitnesscollection.se

FitnessCollections postadress är: c/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 11157 Stockholm

Senast uppdaterad: 2019-01-07

Copyright © 2019 FitnessCollection AB. All rights reserved.

FitnessCollection är ett träningsmedlemskap som ger tillgång till varierat utbud av träning med yoga, crossfit, dans, kampsport, gymträning och simning. Upptäck nya träningsformer och boka en varierad och hälsosam träning direkt i mobilen.

Ladda ner appen idag

Kontakta oss

Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm

support@fitnesscollection.se