Uppdaterad: 2018-05-23

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter vid event

Vid deltagande av event genomförda av FitnessCollection kommer vi samla in och behandla vissa uppgifter om dig. Vi är måna om att behandla dina personuppgifter på ett respektfullt sätt och har därför nedan förklarat närmare bl. a. vilka uppgifter vi behandlar, vad du har för rättigheter och vem du kan vända dig till vid frågor.

För att kunna vissa event komma vi att behandla de kontaktuppgifter du angivit vid registrering av medlemskap hos FitnessCollection, dvs namn, mailadress och telefonnummer samt övrig information som är viktig för oss att känna till. Syftet är att kunna kommunicera relevant information till dig, genomföra eventet på ett säkert sätt och utföra statistisk analys. Vår lagliga grund för denna behandling är att den är nödvändig för att uppfylla avtalet vi ingick med dig när du anmälde dig till eventet.

Vid händelse av att vi fotograferar och filmar under eventet, så är det möjligt att du syns och kan identifieras. Observera att detta inte innebär att vi faktiskt kan identifiera dig på sådana bilder och filmer. Filmerna och bilderna tas för att synliggöra och stärka våra nuvarande och framtida produkter och varumärken och är därmed en viktig del i både den kortsiktiga och långsiktiga marknadsföringen av våra produkter, varumärken och företag. Materialet kommer att granskas och redigeras av våra medarbetare, sparas, användas för anordnande av liknande tillställningar i framtiden och delas på sociala medier och hemsidor som bl.a. Facebook och Instagram. Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter och våra varumärken och förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Vi bedömer att detta intresse i detta fall väger tyngre än ditt intresse eller rättigheter i förhållande till skyddet av personuppgifter, då fotografering/filmande av dessa event liksom spridning av materialet på sociala medier ligger i sakens natur och inom förväntansbilden hos de som deltar på eventen.

De som kommer att ha tillgång till dessa personuppgifter är anställda i FitnessCollection Scandinavia AB som har behov av att ha tillgång till dem för att utföra sitt arbete. Dina personuppgifter i form av namn och kontaktuppgifter kommer att sparas för att kunna genomföra meningsfulla statistiska analyser om bl.a. deltagarantal. Sådana analyser kommer dock aldrig att omfatta ev. information om din hälsa, som t.ex. uppgifter om klädstorlek eller sjukdomar. Lagringstiden för personuppgifter i form av ev. bilder och filmer som du kan identifieras på, kommer att fastställas baserat på en bedömning av materialets användbarhet för de ändamål som det samlades in för, dvs. för marknadsföring av vårt företag, varumärken och produkter.

Det är Fitness Collection Scandinavia AB (org.nr. 559026-0039, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm) som är personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse eller radering av inte längre aktuella uppgifter eller begära en överföring av dina uppgifter. Vad gäller personuppgifter i form av bilder och filmer på vilka du kan identifieras har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter och att vända dig till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du vill inge klagomål.  Du har även rätt att när som helst göra invändningar mot att vi behandlar dina eventuella personuppgifter i form av bilder och filmer som du syns på.

För mer information om FitnessCollection Allmänna Villkor samt Privacy Policy.

KONTAKTUPPGIFTER
Du kan kontakta FitnessCollection på support@fitnesscollection.se
FitnessCollections postadress är: c/o Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, 11157 Stockholm

Copyright © 2018 FitnessCollection AB. All rights reserved.